איזו שאלה מעסיקה אתכם?
הנהלות

איך להגביר סנכרון בהנהלה?

האם זה שכיח אצלכם שסמנכ"ל אחד מושך לכיוון מסוים וסמנכ"ל שני לכיוון אחר, או שפעולות שיחידה אחת עושה פוגעות ביחידה אחרת מבלי שכולם מודעים לכך? אם כן, כדאי שתגבירו את הסנכרון בהנהלה.
כאשר ההנהלה אינה פועלת בסנכרון, הארגון כולו אינו מסונכרן. כל שיפור קטן ברמת הסנכרון בהנהלה, יביא לשיפור גדול בביצועי הארגון. זו השקעה חכמה ומשתלמת.

 

מפתח ראשון להנהלה מסונכרנת טמון באיכות עבודת הצוות שלה. איך לבנות את ההנהלה כצוות מוביל ומגובש תוכלו לקרוא כאן. אבל, גם הנהלות מגובשות מוצאות את עצמן לפעמים לא מסונכרנות, מה שפוגם עם הזמן גם בעבודת הצוות.

 

על מנת שתהיו מסונכרנים כהנהלה עליכם להכיר בכך שלפעולות של כל אחד מכם יש השלכות על האחרים ועליכם לבנות מנגנוני סנכרון.

 

מנגנון אחד הוא עדכונים קבועים בישיבות הנהלה על הנעשה בכל יחידה. חשוב שתוודאו שיש לכם מספיק זמן לדון בהשלכות של מה ששמעתם בעדכון ולפתור בעיות שנובעות מכך.

 

מנגנון נוסף קשור לעבודת הממשקים. וודאו שכל שתי יחידות או יותר שהתלות ביניהן גבוהה מתכנסות באופן קבוע ודנות בשיטתיות בכל מה שמתרחש בממשק ביניהן. כדאי לכם להקנות למנהלי היחידות האלה כלים לניהול אפקטיבי של קונפליקטים.

 

המנגנונים, טובים ככל שיהיו, לא יגרמו לסנכרון אם לא תפנימו את העובדה שמה שאתם עושים משפיע על חבריכם להנהלה ועל הביצועים של היחידה שלהם ואם לא תהיו מחויבים לבחון באופן קבוע מהן אותן השלכות ואיך נכון לנהל אותן.

 

מתודולוגיות שפיתחנו בהקשר זה:

המעבר לניהול בכיר; ניהול קונפליקטים בממשקים

"עליכם להכיר בכך שלפעולות של כל אחד מכם יש השלכות על האחרים ועליכם לבנות מנגנוני סנכרון".