חברות, מהארץ ומהעולם, שאנחנו אוהבים לעבוד אתן וללמוד מהן, לטובת הלקוחות